RADYANT ISITMADA NEDEN AMBIRAD/ENERSİSTEM
 
Çünkü AMBIRAD KALİTE VE GÜVENCESİNDEDİR

Ambirad-İngiltere Firması sadece, Radyant Isıtma Konusunda 30 yıldır faaliyet göstermekte olup %35 Pazar payı ile Avrupa'da lider Firma konumundadır.
1984 yılında kurulmuş olan Firmamız Enersistem ile Ambirad'ın Türkiye'deki işbirliği 1989 yılında başlamış olup ilk radyant ısıtma sistemi uygulaması 1990 yılında gerçekleştirilmiştir. Ambirad'ın tüm dünyaya yaygın 30 yıllık bilgi birikim ve deneyimine ilave olarak, ülkemizde oldukça yoğun radyant ısıtma uygulamaları ile geçirilmiş 10 yılı aşkın bir süreç sonucunda kazanılan bilgi birikim ve deneyimimiz ile gerek dizayn gerekse de uygulamada müşterilerimize mükemmeli sunabilmekteyiz.
 
 
Çünkü AMBIRAD RADYANT ISITICI VAKUM ALTINDA ÇALIŞIR

Borulu Radyant Isıtma Sistemleri tüm dünyada geçerli olmak üzere çok büyük bir çoğunlukla vakum altında çalışan tipte imal edilir ve uygulanırlar. Bu gerek termik performans, gerekse de emniyetli çalışma açılarından uzun yılların kazandırdığı bilgi birikim ve deneyimin sonucunda ulaşılan, neredeyse alternatifsiz bir seçimdir.
Ancak son bir iki yıl içinde ÜFLEME tip olarak adlandırabileceğimiz borulu tip radyant ısıtma sistemlerini de ülkemizde görmekteyiz.
Hiçbir teknik üstünlük içermeyip, üstelik verimsiz ve güvensiz bir çalışma sunan bu tip ısıtıcıların tek dayanağı; doğal olarak sadece ucuzluktur. Ucuzluğu ise; çoğunluğu yerli imalat olan ve sıcak gaz emmemesi nedeniyle çok kaliteli üretim olması gerekmeyen üfleme tip fan kullanımından kaynaklanmaktadır.
Vakum altında çalışan ve Üfleme tip ısıtıcıların detay teknik mukayesesine ait raporu lütfen inceleyiniz.
İncelediğinizde sizinde paylaşacağınız gibi, geçerli herhangi bir teknik üstünlüğü ve dolayısı ile de teknik dayanağı olmayan bu sistemin sadece ucuz olma özelliği, taşıdığı riskler göz önünde tutulduğunda, geçerli bir alternatif olmasına yetmez düşüncesindeyiz.

Çünkü RADYANT BORU VERİMİ YÜKSEKTİR

Ambirad Radyant ısıtıcılarında kullanılan radyant boruların emissivite (radyant ışınım yayma katsayısı) değeri 0.97'dir. Bu değer yüksek ısıya dayanaklı özel mat siyah boya ile kaplanmış çelik radyant borunun değeridir. Buna alternatif alüminize kaplanmış çelik borunun emissivite değeri ise 0.72'dir. Bu oldukça ciddi bir verim farkı anlamına gelir.
Bu nedenlerle önerimiz Ambirad'ın 30 yıldır tüm Avrupa da kullandığı gibi standart mat siyah boyalı çelik radyant boru kullanımıdır. Ancak istenildiğinde Ambirad radyant ısıtıcılarımız herhangi bir fiyat değişikliği olmaksızın alüminize çelik boru ile sağlanır.
Alüminize boru ile Ambirad siyah boruların detay teknik mukayesesine ait ekli raporu lütfen inceleyiniz.

Çünkü SESSİZDİR

Ambirad AR serisi radyant ısıtıcılar Firmanın en son geliştirdiği çok sessiz çalışan bir modelidir. 1998 yılına kadar sağlanan bir önceki ER serisi modeller dikey konumlu brülör kutu dizaynı ile sessiz ortamlarda kolayca fark edilecek düzeyde gürültüye sahip bir modeldi.
Birçok endüstriyel tesiste üretim gereği ortaya çıkan gürültü nedeniyle sessiz çalışma önemli bir özellik olmayabilirken, show room, kafe ve benzeri bir çok ticari mekanda oldukça önemli, hatta belirleyici bir parametre olabilmektedir.

Çünkü TEKNİK OLARAK DOĞRU, EN VERİMLİ ÇÖZÜMÜ SUNAR

Radyant Isıtma Uygulamalarında, atık gazın mekan içine bırakılıp bırakılmayacağına bağlı olarak farklı alternatif uygulama şekilleri vardır.

Atık Gazın içeri bırakıldığı BACASIZ uygulamalar

Öncelikle gazın içeri bırakıldığı bu uygulamayı inceleyelim.

Atık gazın içeri bırakılması, fandan atılan baca gazının taşıdığı konvektif enerjinin de içeri bırakılacağı ve ilave bir enerji sağlanacağı düşüncesi ile ilk bakışta avantajlı olarak gözüken bir uygulama şeklidir.
Ancak bu uygulama ilgili standart ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığında ki Doğalgaz uygulamalarında mutlak böyle olmak zorundadır, durum böyle olmamaktadır.

Şöyle ki;

Gazların içeri bırakılması halinde; TSE ve iş güvenliği yönetmeliklerine göre iş ortamında teneffüs edilen havada;
CO2: 2800 ppm
CO: 50 ppm
NO2: 5 ppm
NO: 25 ppm
Aldehidler:2 ppm

Yukarıdaki belirtilen gaz limitlerine uyulması ve bunların sürekli sağlanması bir zorunluluk halindedir. Bu ileride Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği Kontrollerinde sorun oluşturabilecek bir unsur olarak karşınıza çıkabilecektir.

Bunu sağlamak amacı ile TSE'nin ilgili radyant standardında, bir zorunluluğu gereği, atık gazı ortama bırakılan radyant ısıtıcının her bir kw değeri başına 37.5 m3/saat yer seviyesinde mekanik havalandırmayı zorunlu kılar. Bu husus tüm Botaş ve Doğalgaz projelerinde mutlak aranılan ve gerçekleştirilmesi istenen bir husustur.

Bu, örneğin 1000 m2 alan ve 6 metre yükseklikteki bir binada ortalama kullanılacak 200 kw'lık bir radyant ısıtma sistemi için 7500 m3/saat'lik bir zorunlu havalandırma anlamına gelir. Bu ise yaklaşık 50 kw'lık ek bir enerji gereksinimi yada kurulu kapasite de %25'lik bir artış anlamındadır.

Atık gazın içeri bırakılması halinde göz önünde bulundurulması gerekli bir diğer unsurda atık gaz içerisindeki su buharıdır. Ortama bırakılan toplam atık gazın %15'i su buharı olup çalışma ortamındaki rutubet oranını ciddi oranda artırır. Bu ise binada gerek terleme ile yapı elemanlarında bozunma gerekse de makine ve ekipmanda korozyona yol açabilecektir.

Atık Gazın dışarı atıldığı BACALI uygulamalar

Bu uygulamada da ÜNİTER yada ORTAK BACALI olarak adlandırdığımız iki farklı uygulama seçeneği mevcuttur.

Üniter / Ferdi bacalı sistem, esas olarak bir, iki gibi az sayıda ısıtıcının kullanıldığı atölye tipi uygulamalarda kullanılan bir çözüm olup, çok sayıda radyant ısıtıcının kullanıldığı uygulamalarda çatı veya yan duvarlarda oluşturacağı çoklu baca çıkış açıklıkları nedeniyle tercih edilmez.

Çok sayıda ısıtıcının kullanıldığı büyük işletme uygulamalarında, bunun yerine atık gazların eksoz kanalı ile toplanıp gruplar halinde atıldığı ORTAK BACALI sistem teknik olarak genelde tercih gören en doğru çözümdür.

ORTAK BACALI radyant ısıtma sisteminin, baca çıkış sayısını azaltması ile sağladığı estetik ve teknik avantajın yanı sıra bir diğer önemli avantajı da sağlayacağı enerji tasarrufu ile ilgilidir.

Üniter sistem uygulamasında atık gaz, herhangi bir eksoz kanalında taşınıp soğuma ve yoğuşma oluşmadan, 120/160 0C civarında yüksek sıcaklıkta doğrudan fana giriş yapar ve çatı veya yan duvardan dış atmosfere eksoz edilir. Bu baca da taşınan ve konvektif kapsamda %20'yi bulabilen bir enerjinin dışarı atılması anlamına gelmektedir.

ORTAK BACALI sistemde ise sıcak gaz radyant olarak fonksiyonunu yitirdiği noktada radyant ışın yayıcı boruyu terk edip ince cidarlı borudan mamul eksoz kanalına geçer. Eksoz fanına ulaştığı noktaya kadar bu boruda taşınan eksoz gazı soğur, su buharı yoğuşarak, gaz fazından su fazına geçer ve bu esnada gizil ısısını da ortama bırakır. Sonuçta 50/60 0C civarına soğutulan gaz, fan vasıtası ile tüm enerjisi alınmış bir şekilde atmosfere atılır.

Bu tasarruf kötü yalıtımlı binalarda değil, ancak çoğunluğu son derece iyi yalıtımlı olarak gerçekleştirilen modern yapımlı, yeni, büyük işletmelerimizin hemen tamamında olduğu gibi yakıt tasarrufuna dönüşecektir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, her atık gazın eksoz kanalı ile toplandığı sistemin gerçek anlamda ORTAK BACALI bir sistem olmadığıdır. ORTAK BACALI radyant ısıtma sisteminin tipik uygulama şekli ve donanımları ekli temsili uygulama resminde verilmiştir.

Burada sistemin olmazsa olmaz en önemli aksamı olan DAMPER ÜNİTESİ ne dikkatinizi çekeriz..

Bu ünitenin kullanım gereksinimini şöyle açıklayabiliriz.
Radyant ısıtıcılarda vakum fanının görevi sadece atık gazı toplayıp dışarı atmak değil, aynı zamanda ve daha da önemli olarak brülör kutusu içerisinde yaratacağı hassas (mbar değerinde) vakum ayarı ile yanma havasının orijinal dizayn değerinde içeri girişini sağlamaktır.

Brülör kutusu üzerinde yer alan hava giriş ağız açıklığı, bu hassas vakum değeri ile ayarlı bir büyüklükte olup, vakum değerinin orijinal dizayn değerinden daha az yada daha çok oluşu, doğrudan FAZLA HAVA yada EKSİK HAVA ile yanma gibi hem verimsiz hem de çevre kirliliği yaratıcı olumsuz bir sonuca yol açar.

Örneğin bir adet U ısıtıcı ile bir adet LİNEER ısıtıcının tek bir fana bağlanması ve DAMPER KULLANILMAMASI halinde, özellikle U dirsekten kaynaklanan fazla direnç nedeni ile, U ısıtıcının brülörüne gelen vakum değeri ile LİNEER ısıtıcının brülörüne ulaşan vakum değeri aynı olmayacaktır. Fan, fazla direnç göstermeyen lineer taraftan daha çok vakum yapar ve Lineer ısıtıcıyı fazla hava ile çalıştırırken, U ısıtıcı brülöründe daha az vakum yaratıp brülörün eksik hava ile yanmasına yol açacaktır.

Endüstriyel uygulamalarda ortak fana bağlı eksoz kanallarının ve diğer tüm donanımların her tarafta simetrik ve homojen olmasını sağlamak oldukça zordur. Bunu sağlayabilmek için sistemi çekiştirerek uygulamak ise ısıtıcıların mekana uygun doğru yerleşim şeklinden uzaklaşmasına neden olacaktır.

Ayrıca bu tip uygulamalarda kullanılan yüksek vakumlu ortak baca fanı her bir ısıtıcı kapasitesine kadar indirgenmiş çeşitlilikte olmayıp belirli kapasite aralıklarına sahiptir. Bu kapasite fazlalıkları da bir diğer vakum değeri farklılığı yaratan kaynak olmaktadır.
Bu nedenle ortaya çıkacak farklı direnç ve vakum değerlerinin önüne geçilerek doğru sistem uygulamasının tek çözümü sistemdeki DAMPER ünitesinin mevcudiyetidir. Bu anlamda birden fazla ısıtıcının aynı ortak fana bağlandığı radyant sistem uygulamalarında DAMPER ÜNİTESİ sistemin olmazsa olmaz parçalarından birisidir.

Bunun sistem içerisinde bulunduğunu ve kullanıldığını mutlak teyit ediniz.Çünkü UYGULAMADA DA MÜKEMMELİ SUNAR

Bilgi ve deneyim mükemmel uygulama için en önemli iki gereksinimdir. Ancak en az bu iki gereksinim kadar önemli üçüncü bir hususta sorumlu hizmet anlayışıdır.

Enersistem olarak tüm çalışmalarımızda egemen olan sorumlu hizmet anlayışı, titizlik ve sabırla uyguladığımız bir özellik olup mükemmele ulaşmakta en etkin role sahiptir.

Radyant Isıtma Sistemi için Enersistem'i seçtiğinizde Bilgi, Deneyim ve Sorumlu Hizmet Anlayışımız ile çok farklı ve mükemmel uygulamamızı sizlerde teyit edeceksiniz.

Çünkü BAKIM ONARIM GİDERİNİZ YOKTUR

Ambirad ısıtıcılarının bilinen malzeme kalitesi ve deneyimli uzman uygulama hizmetimiz ile gerçekleştirilen radyant ısıtma sisteminizde çok uzun yıllar arıza ve bakım onarım giderleri ile karşılaşmazsınız.

Mustafa Durukan
 
 
FİRMAMIZ HAKKINDA | ÜRÜNLER | TEKNİK KİTAPLIK | UYGULAMALAR | REFERANSLAR

ANA SAYFA | BİZE ULAŞIN | E-POSTA