VAKUM ALTINDA ÇALIŞAN ve ÜFLEME TİP RADYANT ISITICILARIN MUKAYESESİ
 
Aslında en yaygın bilinen, kullanılan ve geçerli tüm uluslararası standart ve normlara uygun Gerçek bir Radyant Isıtıcı Vakum altında çalışan tiptir. Bu tip bir radyant Isıtıcıda bir uçta Atmosferik tarzda çalışan Brülör diğer uçta ise vakum fanı mevcuttur ve sistem en son uçta bulunan Vakum fanının yarattığı vakum altında çalışır. Tüm dünyada bilinen ve kullanılan radyant ısıtıcıların çok büyük bir çoğunluğu bu tipte olurken Avrupa'da kullanılan radyant ısıtıcıların tamamı vakum altında çalışan tiptedir.
 
 

ÜFLEME tip radyant ısıtıcıda ise Brülör, kazan sistemlerimizde standart olarak kullandığımız, bilinen konvansiyonel üfleme tip olup gövdesinde fanı da içermektedir. Bu fan Yanma Havasının teminini ve Gazın atışını arkadan itme şeklinde sağladığı basınçla gerçekleştirir. Bu tip radyant ısıtıcılar çok yaygın olmasa da, sadece Amerika ve Kanada'da görülmektedir.

Radyant ısıtıcının VAKUM altında olmayıp, ÜFLEME tip olmasının, kullanıcı tarafından mutlak bilinmesi gerekli çok önemli emniyet ve termik performans açısından taşıdığı dezavantaj ve riskleri vardır.

Bunlardan BİRİNCİSİ ve EN ÖNEMLİSİ sistemin taşıdığı RİSK' e aittir.

Bilindiği üzere Brülördeki yanma sonucu oluşan alev ve sıcak gaz, radyant boru içerisinden geçmektedir. Bu borular ise birbirine paslanmaz kaplinler ile bağlıdır. Gerek, dikkatsizlik sonucu (forklift, iskele, lift, vinç ve benzeri ) çarpma, gerekse de düzenli bakım onarımsız geçen uzun yıllar çalışma sonucu, boruların özellikle ilk birleşme noktasında birbirinden ayrılması, yada delinmesi söz konusu olabilir.

Bu durumda, VAKUM altında çalışan radyant ısıtıcıda fanın yarattığı vakum brülöre ulaşmaz ve elektronik beyin bu durumu derhal tespit ederek, yanmayı ve çalışmasını durdurarak sistemi emniyete alır.

ÜFLEME tipte ise bu durumu tespit etmek olanaksız olduğu için, yanma devam eder ve öncelikle alev daha sonra da sıcak baca gazı, olduğu noktada ortama bırakılır. Bu arızi durum, öncelikle yangın daha sonra da zehirlenme dahil olmak üzere oldukça önemli olumsuzluklara yol açabilir.

İKİNCİ husus ise riskten ziyade bozuk termik performans ile ilgilidir.

Şöyle ki; İdeal yanma ve ısı transferinde çok yaygın bilinen “3T” kuralındaki “T” lerden birisi “T-Time”- zamandır ve üretilen ısının tam transferi için alev ve sıcak gazın, cehennemlik ve duman kanallarında kalması gerekli süreyi işaret eder. Bu sürenin, baca çekiş ve dirençlere bağlı olarak homojen olmaması, kısa yada uzun olması doğrudan ısı transferini etkileyerek termik verimi bozarken, bazen de aşırı ısıya maruz kalma sonucu kazanlarda boru delinmesine kadar varabilen olumsuzluğa neden olabilir.

VAKUM altında çalışan sistemde çekiş ve brülörde yaratılan vakum değeri oldukça hassas bir şekilde ayarlı olup tüm radyant ısıtıcı boru boyunca alev ile sıcak gazın taşınma hızı ve neticede ısı transferi tamamı ile homojendir.

ÜFLEME tipte ise başlangıçta oldukça yüksek hızda çıkan alev ve sıcak gaz, radyant ısıtıcının orta noktalarına doğru keskin bir yavaşlama ile doğal çekişin yaratabildiği, nerdeyse duruşa yakın bir hıza bırakır. Doğal çekiş ile yaratılan bu hız ve dolayısı ile de ısı transferi, bacanın olduğu noktada içeri bırakıldığı yada yatay şekilde yan duvardan dışarı atıldığı yada tavandan dikey baca ile ve kaç metre yükseklikte baca borusu ile atıldığına bağlı olarak uygulamaya göre oldukça değişiklik gösterecektir. Özellikle radyant ısıtıcının orta noktalarından itibaren sona doğru oldukça düşük bir sıcaklık ve sıcak/soğuk bölge bu tip uygulamalarda kaçınılmaz olacaktır.

ÜÇÜNCÜ husus ise gazın dışarı atılmasında söz konusu olacak olan hem termik performans eksikliği hem de risk oluşturabilen baca çıkış problemidir.

VAKUM altında çalışan gerçek bir borulu tip radyant ısıtıcıda boru sonundaki fan, radyant ısıtıcıya eksoz gazının dışarı atılmasında, aynı bir Hermatik kombi fanı gibi dış ortamdaki aşırı rüzgar ve benzeri dirençleri yenebilme yetisi ve bu tür durumlara karşı emniyet sağlar.

Ayrıca çok çeşitli baca uygulamaları ile karşılaşıldığında dahi her tür uygulamada aynı ve homojen bir termik performans sunar.

ÜFLEME tip radyant ısıtıcıda ise gazın dışarı atılması doğal çekişe bağlıdır. Genelde bu doğal çekiş aşırı atmosferik koşullarda yeterli gelmez ve gazın dışarı atılamama, geri tepme, sıkışma ve neticede yanma dengesinin bozunmasına kadar varan olumsuzluklara yol açabilir.

Bunun yanı sıra, bacalandırmanın uygulamalara bağlı olarak, farklılıklar göstermesi kaçınılmazdır. Örneğin; gazın bulunduğu ortama dikey bacalandırma yapılmaksızın, olduğu gibi bırakılması, yan duvardan yatay baca ile gidip yatay atılması yada tavandan dikey baca ile fakat farklı çaplar ve yükseklikte atılması gibi. Bu çok farklı bacalandırma uygulamaları kaçınılmaz olarak farklı draft-çekiş değeri yaratacağından ÜFLEME tip bir radyant ısıtıcı uygulamaya bağlı olarak değişebilen ve homojen olmayan bir termik performans sergiler.

Son bir husus olarak VAKUM altında çalışan gerçek bir radyant ısıtıcı bir çok uygulamaya uygun esnekliğe sahiptir. Bu esnekliğine karşın her uygulamada sabit ve uygulamaya bağlı olmayan ve neredeyse teorik termik performansına eşdeğer bir verimle çalışır.Örneğin üniter ve ferdi fanlı uygulayabildiğiniz gibi istediğiniz sayıda radyant ısıtıcıyı ORTAK BACALI olarak yüksek vakumla çalışan bir ortak fan ile de çalıştırabilirsiniz.

ÜFLEME tipte ise bu mümkün değildir ve genelde bundan kaçınmak için gazın içeri bırakılması yönünde kullanıcının yönlendirilmesi söz konusu olmaktadır.

Son birkaç yıl içinde Ülkemizdeki uygulamalarda görmeye başladığımız ÜFLEME tip radyant ısıtıcıların tek dayanak noktası VAKUM altında çalışan ısıtıcılarda, kullanılan fanın maruz kaldığı yüksek sıcaklık ve korozif eksoz gazları neticesinde oluşabilecek arızalardır. Ancak onlarca yıl hiç arızasız çalışabilen ve radyant ısıtıcılara özel yüksek dayanım ve kaliteye sahip fanlar nedeniyle bu tip bir olumsuzluk söz konusu değildir.

Burada esas amaç, standart ve ucuz bir fan kullanımı ile küçükte olsa bir fiyat ekonomisi ile pazarlamada rekabet şansını artırmaktan başka bir şey olamaz.

Lütfen aldığınız tekliflerde Radyant Isıtıcının VAKUM altında yada ÜFLEME tip radyant ısıtıcılardan hangisi olduğunu sorunuz ve yukarıdaki bilgileri göz önünde bulundurarak tercihini yapınız.

Mustafa Durukan

 
 
FİRMAMIZ HAKKINDA | ÜRÜNLER | TEKNİK KİTAPLIK | UYGULAMALAR | REFERANSLAR

ANA SAYFA | BİZE ULAŞIN | E-POSTA